การไฟฟ้านครหลวงปรับปรุงระบบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
เพื่อยกระดับการให้บริการ และก้าวไปอีกขั้นกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่

https://myenergy.mea.or.th

ผู้ใช้งานสามามรถเริ่มใช้งานได้ดังนี้

 • ผู้ใช้งานใหม่

 • 1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานกับระบบ My Energy โดยคลิก เข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิก ลงทะเบียน
 • 2. กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานให้ครบถ้วน และคลิก ลงทะเบียน
 • 3. สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง คลิก สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • 4. กรอกข้อมูลเครื่องวัดฯ และคลิก ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกรอกข้อมูลแบบคำขอฯ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ใช้งานที่เคยใช้ระบบ SPV แล้ว

 • 1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานกับระบบ My Energy
 • 2. กรอก ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่ท่านเคยกรอกข้อมูลไว้ในระบบ SPV
 • หมายเหตุ: ระบบจะค้นหาแบบคำขอฯ ที่ท่านเคยสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ จากข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ท่านลงทะเบียน
 • 3. เข้าสู่ระบบ My Energy ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของท่าน
 • 4. ระบบจะค้นหาและแสดงแบบคำขอฯ ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้
 • 5. หากไม่พบรายการแบบคำขอฯ ที่เคยลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถค้นหาแบบคำขอฯ ได้โดยคลิกที่ บัญชีผู้ใช้งาน จากนั้นเลือก เพิ่มเครื่องวัดฯ
 • 6. กรอกรหัสเครื่องวัดฯ และบัญชีแสดงสัญญาฯ ที่ท่านเคยสมัครเข้าร่วมโครงการ จากนั้นคลิก ตรวจสอบข้อมูล
 • 7. เลือกประเภทการเข้าถึงข้อมูลแบบคำขอฯ จากนั้นคลิก บันทึก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า

โทร. 02-220-5775, 02-220-5000 ต่อ 4848, 02-220-5715

ในวันและเวลาทำการ (07.30 - 15.30 น.)