โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย

การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคประชาชนให้สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
รองรับเฉพาะเจ้าของเครื่องวัดฯ เป็นผู้มีสิทธ์ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าเท่านั้น กรณีที่ชื่อไม่ตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ จะต้องติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงเขตที่รับไฟฟ้า เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

วิธีการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า

โทร. 02-220-5775, 02-220-5000 ต่อ 4848, 02-220-5715

ในวันและเวลาทำการ (07.30 - 15.30 น.)